Informace o záruce

Informace o záruce

Měli byste registrovat tento nový produkt?

Není důležité vyplňovat záruční list nebo registrovat nový produkt online pokud chceme zachovat záruku. 

K uplatnění reklamace je potřeba pouze potvrzení o prodeji nebo doklad o nákupu. Na platné produkty se automaticky vztahuje záruka dle zákona a není nutné zasílat vaše údaje výrobci.

Ohledně záručních reklamací se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, spolu s dokladem o nákupu, prodejce poté poskytne výrobci požadované informace.